Mesken Haule zit al lang in het vak. Wij hebben dan ook veel ervaring in het verpakken van natuurproducten. Onze machines zijn doorontwikkeld met behulp van bestaande technieken en materialen. Dit heeft als resultaat, dat de betrouwbaarheid is vergroot en het onderhoud tot een minimum is beperkt.

Dubbele machines
Voor onze dubbele machines geldt, dat de aanvoer van grondstoffen kan worden volstaan met een enkele aanvoerlijn.
Dit is een besparing van ca. dertig procent ten opzichte van de investering in twee enkele persen.

CEEuropese richtlijnen
Al onze machine voldoen aan de Machinerichtlijn (2006/42/EG).
Dit houdt in, dat tijdens ontwerp rekening is gehouden met de veiligheid van de machine en gezondheid van uw medewerkers.
Daarnaast voldoen onze producten aan Europese regels, zodat u zeker weet dat u een kwalitatief goed product koopt.

EX ATEX

Optioneel kan iedere machine van Mesken Haule explosieveilig ontwikkelt worden.

Meest recente berichten

Automation partner:

Robotics partner: